Hatsukoi Limited? 1 (Hatsukoi Limited, #1) by Mizuki Kawashita